زیارت قبول

برادران هیئتی عزیز، جناب آقایان؛

حجت الاسلام محمدخواجه مهریزی
دخیل محمد فلاح
عباس حیدری
حمیدرضا باقری
قاسم آماده
محمد حسین فلاح
محمد وفاداری
احسان قربانی
سیدعلی حسینی
محمد علی جعفری
احسان آماده
رضا مظفری
حسین آماده
علی زارع
حسین زارع خورمیزی
محمد ابویی
سجاد اسماعیلی
حسین واعظی
داود دهقانی
محمد دهقانیزاده
میثم حیدری
محمد زارع زاده
سیدمحمدرضا حسینی منش
محمد نعمتی
علیرضا نصیری
حسین باقی آبادی
سجاد درخشان
حجت خواجه خرم
سیدحسین مهروکیلی
سیدمجتبی طباطبایی
محمدحسین ابویی
رضا خواجه
حمیدرضا غفوری زاده


خاک قدومتان طوطیای چشمانمان است.

زیاراتتان مقبول درگاه حق تعالی...

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب پزشکی آموزش تصویری خیاطی