ارتباط با ما

هیئت انصار الحیدر (ع) شهرستان مهریز، در نظر دارد در جهت بهبود مراسم ها، از نظرات، انتقادات و پیشنهادهای شما عزیزان استفاده نماید. در همین راستا، می توانید از هرکدام از پیوندهای زیر، در جهت ارتباط با همان مسئول استفاده کنید.

تماس با مسئول هیئت (برادر محمد حسین فلاح - 09139533934)

تماس با امور فرهنگی (حجت الاسلام خواجه مهریزی - 09196630355)

تماس با روابط عمومی (برادر احسان قربانی - 09135231424)

تماس با مدیریت سایت (برادر محمد علی جعفری - 09130971567)

تماس با واحد پشتیبانی (برادر محمد حسین جعفری - 09132565864)

تماس با واحد مالی (برادر علی زارع - 09134511623)

خواندن 433 دفعه