جشن ربیع الاول - 96

بخش اول - سرود(رسیده میلاد پیامبر)[برادر علی اکبر زاده مهریزی] 

 

 

 

بخش دوم - مدح(شمس رویت همیشه تابنده است)[برادر داود دهقانی]

 

 

 

 

بخش سوم - سرود(دلبر و دلداره)[برادر داود دهقانی]

 

 

 

 

بخش چهارم - مدح (جشن خدا به وسعت دنیا مبارک است)[برادر داود دهقانی]

 

 

 

 

بخش پنجم - سرود (شب عید دانش شب جشن بینش)[برادر داود دهقانی]

 

 


خواندن 224 دفعه