جشن مبعث - 97

بخش اول - سخنرانی (آمادگی حضور) [حجت الاسلام قانعی]

 

 

بخش دوم - سرود (سیدنا سیدنا یا رسول الله) [برادر محمد دهقان ]

 

 

بخش سوم - مدح (مثل یک مرده که یک مرتبه جان می گیرد) [برادر محمد دهقان ]

 

 

بخش چهارم - سرود (همه عالمی غرق شور و نوا)[برادر علی اکبر زاده مهریزی]

 

 

خواندن 333 دفعه