میلاد امام جواد(ع) - 97

بخش اول - سرود(همه ی عالم مسروره)[برادر علی اکبر زاده مهریزی]

 

 

بخش دوم - مدح(خوشحال از این غلامی و عرض ارادتم)[کربلایی محمد علی جعفری]

 

 

بخش سوم - سرود(شاه جود و سخا اومد)[کربلایی محمد علی جعفری]

 

 

بخش چهارم - نغمه خوانی[کربلایی محمد علی جعفری]

 

 

خواندن 320 دفعه