میلاد امام زمان(عج) - 97

بخش اول - قرائت قرآن[برادر محمدمهدی خباز]

 

 

بخش دوم- سخنرانی(استغفار، نیمه گمشده انسان)[حجت الاسلام انصاری]

 

 

بخش سوم - مدح(وخدا دید فلک بر سربی سامانی ست)[حجت الاسلام انصاری]

 

 

بخش چهارم - سرود(نگار آشنا اباصالح)[کربلایی محمدعلی جعفری]

 

 

بخش پنجم - سرود(در می خونه امشب بازه)[برادر علی اکبر زاده مهریزی]

 

 

بخش ششم - مدح امیرالمومنین علیه السلام(سر ناچیز به کف) [کربلایی محمدعلی جعفری]

 

 

بخش هفتم - سرود(دل من پر زده امشب سوی ایوون نجف)[کربلایی محمدعلی جعفری]

 

 

بخش هشتم - سرود(شب جشن شما، دارم عاشقونه)[کربلایی مجتبی دهقانیزاده]

 

 

خواندن 369 دفعه