میلاد انوار کربلا - 97 (شب اول)

بخش اول - سخنرانی - موضوع: آمادگی حضور[حجت الاسلام رجبی]

 

 

بخش دوم - سرود(مبدل السیئات بالحسنات) [کربلایی داود دهقانی]

 

 

بخش سوم - سرود (دلای ما شیداییه) [کربلایی داود دهقانی]

 

 

بخش چهارم - سرود (میلاد حسین نوگل زهرا شده امشب)[برادر محمد دهقان]

 

 

بخش پنجم - سرود (سینه مو سپر می کنم)[کربلایی داود دهقانی]

 

 

خواندن 327 دفعه