ولادت حضرت زینب(س) - 96

بخش اول - سرود(مدافعان بی بی شب سروره) [کربلایی محمدعلی جعفری]

 

 

بخش دوم - مدح و سرود ( خوبان روزگار مسلمان زینبند) [برادر سید مرتضی زارع الحسینی]

 

 

بخش سوم - سرود (اومد ز ره جانان)[کربلایی محمدعلی جعفری و برادر محمد دهقان]

 

 

بخش چهارم - سرود (منو ببر ایوان کربلا)[کربلایی محمدعلی جعفری و برادر محمد دهقان]

 

 

 

خواندن 150 دفعه