شام غریبان محرم - 1439

تجدید بیعت با شهدای غریب و گمنام بلوارهفتم تیر و دانشگاه آزاد با حضور بر مزار این عزیزان

انصارالحیدر علیه السلام شهرستان مهریز